Daily Archives

May 8, 2021
  • 08 May 2021

    Dova za Lejletul-Kadr

    Prijedlog dove u noći Kadra na našem jeziku. Imajte u vidu ovaj hadis:

    “Allah je ljut na one koji od njega ne traže ništa.” (Tirmizi).

    1. Allahu moj, molim Te oprosti mi sve loše stvari koje sam činio i nastavljam činiti. Pomozi mi da se klonim svega što nije u redu […]