Misija
Vizija

Misija SABAH-a je da izgradi snažnu zajednicu, pružajući usluge koje će stvarati jak osjećaj za familiju i zajednicu i čuvati vjerski/duhovni i kulturni identitet našeg podmlatka. Ovo sve namjeravamo ostvariti kroz usluge koje će se ogledati u slijedećem:

namazi, omladinski programi, obrazovni program za mlade i odrasle, ljetni kamp za djecu, vikend škola, vjenčanja, dženaze, arbitraža, savjetovanje i sl.

Pri džematu SABAH djeluje i udruženje žena “Selam”, kao i hor ilahija i kasida “Kerim”. Džemat SABAH je aktivan na međuvjerskim i humanitarnim aktivnostima na području Čikaga, ali i šire.

zašto nam je potreban centar?

U vrijeme kada su moral i njegove vrijednosti u stalnom opadanju, gdje se materijalizam negativno odražava na sve nas, naše se muslimanske zajednice suočavaju sa poteškoćama u pogledu čuvanja svoga identiteta. Svjesni ovakvoga stanja, SABAH će predano raditi na slijedećem:                                                 

  1. Pružati muslimanskoj zajednici ambijent u kojem će njeni članovi učiti i prakticirati svoju vjeru.
  2. Uspostavljati jaku omladinsku bazu, koja je temelj svakog uspješnog društva, tako što će im pružiti ambijent za ibadet i duhovni razvitak, u centru, koji će im pružati priliku za sticanje potrebnih znanja i vještina, preko kojih će postajati uspješni i na ovom i na budućem, vječnom svijetu.                                                 
  3. Integrirati se kako sa lokalnom tako i sa  regionalnim zajednicama kako bi ih informirali o porukama Islama.
  4. Prožet sviješću o islamskim vrijednostima, SABAH će biti mjesto gdje će se moći procijeniti potrebe njegovih članova različitih porijekla uz nastojanje da im pruži socijalne, edukacione, duhovne i rekreacione programe s ciljem razvijanja jakih ličnosti, koje će pomagati svoju zajednicu i društvo u najširem smislu.