dr. senad ef. agić

Završio je Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980, a visoko obrazovanje stiče na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Godine 2004 stiče titulu doktora islamskih nauka i dobija nagradu Jalaluddin Rumi za naučni rad i doprinos u oblasti povijesti islama u Americi. U svom izuzetno zanimljivom i korisnom istraživanju i doktorskoj disertaciji naučno je elaborirao sociološki i povijesni kontekst iskustva Bošnjaka u SAD, kontekst procesa asimilacije Bošnjaka u američki \”Melting Pot\”, kao svojevrsni američki put u multikulturalizam i na kraju specifičnosti iskustva bošnjačke populacije u američkom društvu na primjeru zajednice iz Čikaga. Godine 2006. stiče stepen doktora nauka sa koncentracijom na islamskim zananostima (Ph.D.) iz oblasti historije islama u Americi na Graduate Theological Foundation u South Bend, IN, u SAD a disertacija mu biva proglašena za najbolju odbranjenu u 2006. godini iz islamskih znanosti na ovoj visokoškolskoj instituciji (GTF), koja je formalno povezana sa Oxfordskim sveučilistem. Iste godine biva imenovan profesorom islamskih nauka na GTF. Na toj dužnosti ostaje do 2015.

U svojstvu imama i administrativnog direktora Islamskoga kulturnoga centra u Northbooku radi od 1989-2010., a 1994. godine biva imenovan za glavnog imama IZ Bošnjaka SAD. Na toj dužnosti ostaje do 2011. U periodu od 1985-1989 radio je u Izdavačkoj djelatnosti Mešihata IZ za BiH, Hrvatsku i Sloveniju. Od 2010. do danas imam je džemata SABAH – Čikago u Franklin Parku.

Autor je knjige Muslimanska lična imena, na bosanskome jeziku i Immigration & Assimilation, The Bosnian Muslim Expirience In Chicago, The Rhodes-Fulbright Library, Lima, OH: Windham Hall Press, 2004, na engleskom, urednik monografije “100 Godina Bošnjaka u Americi” na engleskom i bosanskom (2006), koautor knjige o “Hadžu i umri”,  te autor pedesetak radova. Objavljivani su mu prijevodi sa engleskog i arapskog, intervjui i prikazi o Kur’anu, arapskoj književnosti, religiji i nasilju u Bosni i duhovnim tradicijama.  Diskutirao mir i konflikt u i među religijama na “National Public Radio”, “Voice of America”, “Radio Free Europe”, “IslamRadio.com”, “Deutche Welle”. Bio konsultant i gostujući profesor na nekoliko univerziteta širom Amerike. Koristio je 2003. kraći studijski boravak na Oxfordskom sveučilistu. 

Njegov trenutni interes je fokusiran na tradicionalni umjereni islam bez ekstremizma i religioznog animoziteta a u korist koegzistencije, međusobnoga uvažavanja i vitalne kooperacije.

Jedan je od osnivača IZ Bošnjaka u Americi, stranke SDA u Americi, Kongresa Bošnjaka u Sjevernoj Americi. Član je Vrhovnog islamskog savjeta Amerike, učesnik Prvog i Drugog Svjetskog kongresa imama i rabina u Briselu i Sevilji, bivši član Međuvjerskog savjeta Parlamenta svjetskih religija u Čikagu, Izvršnog odbora “Iqra’ International Educational Foundation”, Izvršnog odbora “Savjeta islamskih organizacija Čikaga” (The Council of Islamic Organizations of Greater Chicago) i bivši predsjednik Udruženja svećenika Northbrooka.

riječi imama

Draga braćo i sestre, uvažene džematlije!

Profesionalno, iskreno, pošteno i u atmosferi međusobnog poštovanja održana je izborna skupština džemata SABAH početkom 2018. Zahvaljujemo se prvom osnivačkom odboru, koji je uradio lavovski dio posla. Bez njihovog  truda, znanja i strpljivosti ovakav rezultat ne bi bio moguć. To su: Imam Senad ef. Agić, Mirsad Radonja, Edin Čubić, Maše Jukić, Hasan Mavrić, Elvira Fehratović, Paula Sulejman, Vernes Dervović, Amir Čubić, Halim Ćenan, Mušan Imamović i Bakir Zec. Privremeno su u ovom odboru bili još i Ermin Arslanagić i Damir Oručević. Čestitamo novoizabranim članovima odbora: Amina Čimić, dr. Muris Hadžić, Omer Sulejman, Almir Maksumić.

Dolazi li s teškoćom i s vjerom u Boga olakšanje, uspjeh i spasenje: DA! Bez sumnje! Kur’an garantuje! Naš džemat je spašen zato što je bio uspješan u pronalaženju vlastitog originala i odbacivanju lažne kopije. Naš džemat je spašen zato što njene članove odbora ne bira ni dubok džep, ni odakle su, ni to kada su stigli u Čikago, nego ih bira bogobojaznost i predan rad. Naš džemat je spašen, jer su članovi odbora radili sa svojim imamom uz puno međusobno razumijevanje i poštovanje.

Draga braćo i sestre!

Ovo što radimo, radimo sa vama. Ovo što činimo, činimo za našu djecu. Ovo što poduzimamo, poduzimamo za našu unučad. Naš okupljeni džemat ne smije stati. Bitno je imati viziju, fokus i cilj.

Nastavite nas podržavati svojim učestvovanjem u aktivnostima, dovama i prijedlozima, materijalno, znanjem i sposobnostima. Još uvijek su nam pred očima slike sa mevluda i bajrama kada ste nam svojim prisustvom i donacijama dali do znanja da ste sa nama i da na Vas možemo računati. Svaka i najmanja pomoć je važna  i dragocjena. Ovo je, elhamdulillah, pravo vrijeme za nas.  Ovo je pravo vrijeme da se na pravi način nastavi koračati naprijed.

Puno Vas sve selamimo, izražavamo svoju veliku zahvalnost i želimo sve najbolje. Hvala Vam na povjerenju i prilici da nešto za sve nas korisno možemo učiniti.

Da biste još nekoga učlanili, potrudite se, jer mjesta ima za sve neučlanjene na području Čikaga.

Ako želite da se uključite u rad u bilo kojem segmentu, ako imate konstruktivan prijedlog, inicijativu ili kakvu potrebu, nazovite me na 773-501-7004 ili me kontaktitrajte putem emaila: senadaga01@gmail.com

Džemat je tragao za džamijom, a džamija sada traga za džematskim programima..

Nezamislivo je bilo šta ostvariti bez pojedinaca koji su sposobni, koji pronađu slobodno vrijeme da volontiraju i da se posvete tako važnom džihadu u miru, džihadu za spašavanje budućnosti naše omladine od vatre sekularizma i ateizma.