ženska grupa selam

Udruženje žena “Selam” je udruženje žena Chicaga čiji kontinuitet kvalitetnog rada doprinosi kako razvoju zajednice Bošnjaka u Chicagu tako i u našoj matičnoj domovini Bosni i Hercegovini. Ovo društvo okuplja više od 90 članica i s obzirom na obrazovnu strukturu naših članica, osvejdočenih aktivistica, naše članice su u stanju da odgovore izazovima s kojima se susreće kako bošnjačka porodica tako izajednica, kako u domenu vjere tako i u domeni kulture, politike, sporta i humanitarnog rada. Prioriteti u radu ovog udruženja odnose se na njegovanje duhovnosti Bošnjaka, zaštite porodice i žene, čuvanju svijesti o sebi, čuvanje morala i etike u porodici u skladu sa učenjima islama i tradicijom Bošnjaka.

Kako bi ovi prioriteti bili realizovani, udruženje žena “Selam” je sebi postavilo sljedeće zadatake:
1. Organizovanje večeri edukativnog karaktera sa odgovarajućim predavačima.
2. Priprema kvalitetnih akademija povodom vjerskih i državnih praznika.
3. Poboljšavati socijalnu notu Udruženja.
4. Priređivati druženja – potluck večere, iftare, izlete i sl.
5. Poduzimanje zajedničkih obilazaka starijih članova, posjećivanje bolesnih,
odlazak na “žalost”, “mubareće”…
6. Pronalaziti kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom dijaspore, udruženja
srodnih interesa i formata i povezivati se i sa njima održavati programe, projekte,
posjete i sl…
7. Pomagati izdavačke projekte koje se tiču žene i njene uloge u porodici i društvu.
8. Pokrenuti (web) magazin koji bi obrađivao teme koje se tiču žene i porodice.

U povijesti svih naroda, ono što su žene uradile ostalo je upisano zlatnim slovima. I u povijesti Bošnjaka, žena Bošnjakinja je davala nezamjenjiv doprinos rađajući i odgajajući borce i alime koji su, jedni sa puškom, a drugi sa perom branili našu vjeru, našu kulturu, našu zemlju. U tom smislu i udruženje žena “Selam” će nastaviti napore da očuva identitet i integritet Bošnjaka i Bošnjačke zajednice u Chicagu.

SLIKE IZ ŽENSKE GRUPE SELAM