pregled usluga

vjenčanja

Obezbjeđivati konsultacije i savjetovanja za mladence koji namjeravaju ukoračiti u bračne vode na pravi način. Obavljamo šerijatska vjenčanja u skladu sa zakonima države.

omladinski programi

Vanškolski program, Kursevi za ACT/SAT test, seminari za svršenike srednje škole – pripreme za koledž, posjete fakultetima, druženja, izleti, sport/igre, zimski i ljetni kamp.

ramazan

Ovo će biti mjesto gdje će se Muslimani moći spiritualno iskazati za vrijeme mjeseca Ramazana. U toku ovog blagoslovljenog mjeseca mi ćemo se potruditi da ponudimo slijedeće:

Zajedničko prekidanje posta iftarom, ne samo svake subote, nego svakog dana, učenje Kur’ana (mukabela) svakodnevno nakon podne-namaza, teravih-namazi, specijalni program za vrijeme Lejletul-Kadra i ibadet sve do sabaha, bajram-namaz i bajramska večera ili piknik sa kvalitetnom halal hranom i odgovarajućim zabavnim programom, kako za odrasle  tako i za djecu i omladinu.

PROGRAM ZA KONVERTITE I OTUĐENE

Prelaznici na Islam i svi oni koji budu tražili sebi duhovni dom, u našem će centru pronaći bratsko okruženje i inkluzivan odnos, kao i programe koji će im pružiti mogućnost da uče o Islamu i da se pritom osjećaju dobrodošlim.

SAVJETOVANJA

Iskušenja nikog od nas, s vremena na vrijeme, ne zaobilaze. Prilikom iskušenja, potrebni su nam savjeti i upute kako odgovoriti u datoj situaciji. Imam i njegovi stručni saradnici imaju bogato iskustvo u davanju uputa omladini, članovima porodica, prilikom vjenčanja i kada nas zadesi smrt u familiji.

pitajte imama

Gdje kada se nađemo u situaciji da se ne možemo opredjeliti za izbor koji bi bio najbolji i za Dunjaluk i za Ahiret, i za nas same i za našu cjelokupnu porodicu. SABAH pruža mogućnost svojim članovima da se sa dilemama u pogledu donošenja životnih odluka konsultuju sa našim imamom kako bi dobili odgovor utemeljen na tradiciji i Božijem pravu.

ARBITRAŽA

Umjesto da idemo na rješavanje naših nesuglasica putem suda, kao muslimani, dužni smo potražiti način da se konflikt u braku i biznisu i sl. rješava putem dogovora. Džamija nudi objektivnu arbitražu u rješavanju nastalih međuljudskih konflikta.

DŽENAZE I SAHRANE

Kada nas zadesi ono što se izbjeći ne može – smrt u porodici, detalji oko organizacije dženaze i ukopa mogu biti veoma izazovni. Naš centar pruža usluge preko MFS (Muslim Funeral Services) koje uključuju gasuljenje, umotavanje u ćefine, dženazu-namaz i ukop.

PROSTORIJE

  • Višenamjenska sala: za odbojku, fitness program, maršal art, izložbe, večere i predavanja sa kapacitetom za 220 osoba
  • Džamija za oko 1000 klanjača
  • Omladinski centar
  • Moderno uređene abdesthane sa toaletima
  • Biblioteka sa oko hiljadu naslova
  • Školske prostorije sa 7 učionica i salom za sastanke.
  • Kuhinja sa kafeterijom
  • Bosanska soba ili divanhana
  • Kancelarije
  • Kuća iz koje se distribuira pomoć ugroženim

SOCIJALNA POMOĆ (HRANA)

Na stotine socijalno ugroženih svake godine od naših članova dobija hranu. Jedan od najpreporučenijih oblika sadake je – nahraniti gladnog. Kada god pomognemo unesrećenog, ne samo da se naš kapital ne smanjuje, nego se uvećava, kao što se uvećava naš ugled kod Svemogućeg.

VIKEND MEKTEB

 SABAH u dane vikenda obezbjeđuje nastavu putem koje naša djeca i omladina mogu učiti o mudrosti, koju ne ograničavaju ni vrijeme ni prostor. Tu ona stiču znanje koje će im pomoći da steknu solidno razumijevanje svoje vjere, etike i morala. Nastava se održava subotom i na bosanskom i na engleskom.

MEĐUVJERSKI RAD

Ovaj rad podrazumijeva redovne sastanke (mjesečno) na kojima se diskutira slijedeće: Sličnosti među vjerama, premoštavanje jazova i razvijanje međusobnog razumijevanja i povjerenja, razvijanje tolerancije prema drugom i drukčijem, uklanjanje predrasuda, zajedničko proslavljanje zajedničkih nam postignuća. Priliku za poučavanje drugih islamu vidimo kao svoju šansu za vlastiti duhovni razvoj.

ORGANIZACIJA HADŽA

Hadž je jedna od pet temeljnih islamskih dužnosti. Naš centar će u suradnji sa ICNAB-om za svoje članove svake godine organizirati put u Mekku i Medinu s ciljem obavljanja hadža i umre.

MEDIJI

Dužnost nam je da uložimo napor da se propagira istinita poruka Islama i muslimanima i onima i koji to nisu putem sredstava koja nam stoje na raspolaganju u vremenu u kojem živimo. Danas je to ovaj website i FB PAGE SABAH-a.