Daily Archives

April 10, 2020
  • 10 Apr 2020

    Virus nas uči da je rana tamo odakle svjetlo uđe

    U izolaciji smo počeli shvaćati da su ljudi važniji od objekata, da je njihova blizina važnija od blizine materijalnih stvari. 

    Jedan od ajeta, koji iznova izaziva i navodi na razmišljanje je: “sa poteškoćom je olakšanje.” U Kur’anu, pazite, nije rečeno da će olakšanje doći poslije poteškoće, nego sa teškoćom. Nevolja donosi lijek za svaki problem. 

    Uvijek sam […]