Pola čovječanstva čine žene, a i onu drugu polovicu rađaju

Značaj angažmana žene u društvenom životu jedne zajednice je neobično bitan. Samim tim što je žena supruga i majka, ona je na sebe preuzela odgovornost za gotovo cijeli ljudski rod. Pola čovječanstva čine žene, a i onu drugu polovicu rađaju. U povijesti svih naroda ono što su žene uradile, ostalo je upisano zlatnim slovima. I u povijesti Bošnjaka, žena Bošnjakinja je davala nezamjenjiv doprinos rađajući i odgajajući borce i alime koji su, jedni s puškom, a drugi sa perom, branili našu vjeru, našu kulturu, našu zemlju. 

Mi danas, ponosne i zahvalne radom i organizacijom naših prvih aktivistkinja, samo nastavljamo na temeljima koje one postaviše davnih godina, sa možda malo proširenim zadacima, ali istim ciljem: da se očuvaju naše bošnjačko biće i identitet, naša vjera, kultura i tradicija i omogući našim potomcima, iako rođenim u drugoj i dalekoj zemlji, da Bosnu doživljavaju kao svoju domovinu.

Vjerovatno mnogi Bošnjaci u Americi ne znaju da pored djelovanja Islamskog kulturnog centra i njegove ženske grupe, BACA, radija Glas Bošnjaka, Kongresa Bošnjaka djeluje i Ženska grupa Baca-Women’s Auxiliary of Bosnian American Cultural Association, stara koliko i sama Bosansko-američka kulturna asocijacija.

Iako su u to doba većinu članova činili muškarci, iako u manjini, žene su bili nosioci bitnih aktivnosti za razvoj i očuvanje naše zajednice, nalazeći svoje mjesto i kao članovi odbora.

Žene učestvuju prema svom obrazovanju i sklonostima u podučavanju djece, održavanju kuhinje, pripremanju piknika, mevluda, bajramskih večera, kulturno-umjetničkih programa, promocija knjiga, a sve u cilju čuvanja kontakta sa domovinom, jezikom i vjerom i da se izbjegne radijacija asimilacije koja nas vreba na svakom koraku.

Ciljevi i zadaci na kojima mi danas zasnivamo naš rad su:

 • unapređivanje vjerskih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih interesa članova naše zajednice
 • čuvanje i njegovanje duhovnosti Bošnjaka i porodice, zaštita žene, njenog ličnog i porodičnog identiteta i integriteta u skladu sa tradicijom islama
 • rješavanje pojedinačnih životnih problema članova zajednice
 • pomoć organizovanju omladine
 • organizovanje kulturno-zabavnih programa, predavania, donatorskih akcija
 • zajedničko druženje članova
Radi efikasnijih ostvarivanja svojih ciljeva, udruženje djeluje kroz sljedeće sekcije:
 1. Sekcija za vjerska pitanja sa zadacima: organizovanje programa povodom vjerskih praznika, instrukcije i pomoć na poduci osobama kojima je ona potrebna, pripremanje predavanja sa vjerskim temama, obavještavanje u slučaju dženaza, mevluda, tevhida, organizovanje svečanosti prilikom završetka mektebske školske godine.
 2. Sekcija za socijalna pitanja koja se bavi pokretanjem i organizovanjem akcija iznalaženja pomoći ugroženim, pomaganjem starijim osobama u ostvarivanju njihovih prava i obilazak bolesnih i starijih osoba.
 3. Sekcija za politička pitanja koja poduzima potrebne akcije u cilju promoviranja Bošnjačko-američkog lobija i saradnju sa Kongresom Bošnjaka.
 4. Sekcija za kulturno-zabavni program organizuje zabave, koncerte, piknike, donatorske večere, promocije knjiga, predavanja o aktuelnim temama, izložbe i manifestacije od interesa za kulturni razvoj Bošnjačke zajednice.
 5. Sekcija za rad sa omladinom ima zadatak pomoći organizovanju omladine i pripremanje programa i aktivnosti za koje su zainteresovani i njihovo osposobljavanje za aktivno učešće u radu Zajednice.
 6. Sekcija za kulturno-obrazovnu i umjetničku djelatnost najmlađih čiji je zadatak osnivanje sekcija za najmlađe: horska, recitatorska, dramska, folklorna, kao i mogućnost otvaranja dopunske škole na bosanskom jeziku.

Ženska grupa Women’s Auxiliary of Bosnian American Cultural Association danas broji oko 90 članica, žena Bošnjakinja porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sandžaka i Kosova.

Zahvaljujući odboru, kojim rukovode naše vrijedne Bošnjakinje, teško je nabrojati sve akcije koje su ostvarene. Spomenut ću samo neke za koje smatramo da moraju biti spomenute.

Ženska grupa WA-BACA je zahvaljujući upornošću predsjednice gosp. Raseme Dedić i zamjenika gosp. Emire Ovčina uspjela da se i naša zastava zavihori, po prvi put, među stotinama zastava drugih zemalja u zgradi County Building u kancelariji gosp. Marije Papas, glavnog blagajnika Cook Countyja i odjela za Ethnic Affairs.

U ovim prostorijama od naše grupe, a na poziv gosp. Papas, u dane festivala etničkih ženskih grupa, Bosna je dostojno predstavljena – u svjetlu naše kulture, tradicije i vjere. Svake školske godine, naša grupa je stipenditor barem jednog siromašnog studenta u Bosni. Sponzor je godišnjeg mevluda, a svakog ramazana se na inicijativu ove grupe prouči tevhid šehidima Bosne, a Jasinima se sjete umrlih članica Grupe kao i imama Kamil-ef. Avdića, Seid-ef. Karića i Husein-ef. Viteškića.

Ženska grupa je bila sponzor promocija knjiga gosp. Smaragde Klino, Mirsada Sinanovića, imama Senad-ef. Agića i časopisa Zehra. 

Comments are closed.