PREPORUČUJEMO VAM KNJIGU: Biti Amerikanac sa muslimanskom dušom

Senad Agić
Imigracija i asimilacija
Naslov izvornika :
Immigration and Assimilation
Prevod sa engleskog:
Dr. Nedžad Grabus
El-Kalem i Fakultet islamskih nauka, Sarajevo, 2005
131 str. Ilustrirano
Biblioteka Posebna izdanja

Knjiga “Imigracija i asimilcaija” obrađuje veoma interesnatnu i aktuelnu temu, baziranu na izuzetno zanimljivom istraživanju u kojem je dr. Senad Agić metodom naučnog istraživanja elaborirao politološki, kulturološki, demografski, sociološki i historijski kontekst iskustva Bošnjaka , različitih generacija u SAD , kontekst procesa asimilacije Bošnjaka u američko društvo, kao svojevrsni američki put u multikulturalizam, kontekst pozitivne integracije američkih Bošnjaka u američko multidimenzionalno društvo i državu i na kraju specifičnosti iskustva bošnjačke populacije u američkom društvu na primjeru zajednice iz Chicaga .

Prilagođavanje američkoj sredini koja važi za najrazvijeniju sredinu u svijetu u pogledu ekonomije, politike, nauke i kulture, strani jezik, odgajanje djece, briga o starijim, procesi vjerskog, nacionalnog, kulturnog i naučnog organizovanja američkih Bošnjaka su problemi i izazovi sa kojima se suočio autor.

Ubrzana asimilacija bošnjačke omladine u američko izazovno društvo, omladine koja sve više svjesno izbjegava sve što je bošnjačko, posebno jezik, običaje, religiju, tradiciju, kulturu, historiju, problematika je kojom se knjiga bavi i koju zbog važnosti pouke i poruke koje u sebi nosi treba doista imati svaka bošnjačka porodica u dijaspori.

Mnogo više etničkih grupa u SAD je nestalo asimilacijom, nego što ih je stradalo u raznim ratnim kataklizmama širom svijeta, zbog kojih su mnoge i došle u SAD. Mnoge asimilirane etničke grupe, iako u nekim segmentima dobro organizirane i vjerne svojim korijenima, tradiciji, običajima i vjeri, ipak su podlegle uticaju većine. Iako je prilagođavanje novoj sredini nešto što je samo po sebi razumljivo, iako su izazovi razvijenog američkog društva i države nevjerovatno veliki, iako američko društvo postaje sve primamljivije, posebno za mlade, dr. Agić u svojoj knjizi postavlja kritično važnu tezu da američki Bošnjaci mogu i trebaju biti Amerikanci prihvatanjem, poštovanjem, priznavanjem i tolerisanjem svega onogo što unapređuje mulitidimenzionalno historijsko i tradicijsko nasljeđe, a da istovremeno ne prestanu biti Bošnjaci, muslimani. On sigerira da mladi Bošnjak bude Amerikanac, ali sa muslimanskom dušom.

Strateška integracija Bošnjaka u američko društvo obogaćuje Bošnjake kao što obogaćuje i američko društvo. Asimilacija Bošnjaka u američko društvo je gubljenje bošnjačkog vjerskog, nacionalnog, kulturnog, tradicijskog i historijskog identitea.

Autor vidi proces jačanja bošnjačke integrisanosti u američko društvo kao i proces organizovanog i aktivnog otpora bošnjačke asimiliranosti u američko društvo kroz osnivanje bošnjačkih islamskih zajednica, bošnjačkih nacionalnih, kulturnih, obrazovnih, informativnih i naučnih institucija, organizacija i zajednica, klubova, kulturno-umjetničkih i sportskih društava, i posebno kroz pokretanje sredstava informisanja na maternjem, bosanskom jeziku.

Dr. Agić potpunu ispravno ističe značaj informisanja na maternjem, bosanskom jeziku, jer po njemu zajednica bez sredstava informisanja je gluhonijema zajednica, praktično osuđena na odumiranje i potpunu asimilaciju. Umiranjem zajednice umire i pojedinac.

Autor takođe ističe značaj vjere u procesu pozitivne bošnjačke integracije u američko društvo. Bošnjački identitet na najrazvijenijem svjetskom ekonomskom, političkom, kulturnom i naučnom tržištu defintivno nije moguće odbraniti bez očuvanja i jačanje vjere, bez vjerskog organizovanja i vjerske uvezanosti.

Iz knjige se i na prvi pogled vidi da autor dobro razumije Bošnjaka i bošnjačku dijasporu koja se stalno mijenja, koja je u stalnom evolutivnom procesu organizacijskih promjena. Važnost knjige je u njenoj jasnoći govora i njenom približavanju čitaocu. Ovo je prva knjiga o bošnjačkoj dijaspori pisana u dijaspori, sjajan naučno- istraživački uspješan pokušaj da se iznađumodeli za pozitivnu integraciju bošnjačke dijaspore u razvijeno američko društvo. Knjiga je prvijenac u naučno istraživačkom proučavanju Bošnjaka i njihove dijaspore.

U američkoj naučnoj literaturi na engleskom jeziku prije ovog djela, koje je originalno pisano i objavljeno na engleskom jeziku, nije bilo pisanih tragova o Bosanskim muslimanima, Bošnjacima. Tek sa pojavom ovog rada i američki Bošnjaci dobivaju svoje zasluženo mjesto u američkoj naučnoj literaturi.

Knjiga dr. Agića daje nadu američkim Bošnjacima da ne moraju biti izgubljeni u procesu asimilacije, da postoje mehanizmi organizovanog otpora asimilaciji, da postoje šanse očuvanja vlastitog identiteta.

Autor poručuje da je integracija, kao selektivna asimilacije, najbolji izbor za članove sjevernoameričke zajednice. Knjiga treba da bude podsticaj drugima za daljna istraživanja i da pouči članove sjevernoameričke zajednice selektivnoj asimilaciji. Za selektivnu asimilaciju treba biti informisan, obrazovan, pametan, sposoban i uporan u prihvatanju dobrih osobina američkog društva i pri tome znati ko si, šta si i odakle si. Pri tome je potrebno zadržati svoje vrijednosti u očuvanju svoje vjere i njegovanju vlastitog identiteta.

Knjigu dr. Agića “Imigracija i asimilicija”, zbog važnosti pouke i poruke koje u sebi nosi treba doista imati svaka bošnjačka porodica, posebno u dijaspori.

Ismail ef. Fetić