Daily Archives

May 29, 2021
 • 29 May 2021

  DOVA RODITELJA ZA DJECU

  Senad Agić

  U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnoga.

  Sva hvala i zahvala pripada Allahu, salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, i plemenite ashabe.

  O Allahu, oprosti mi grijehe moje,  priznajem Ti svoje greške. Znam da je odgajanje djece težak zadatak, zato se ponizno okrećem Tebi i tražim pomoć. Podari mi znanja, mudrosti i sabura.O […]