DOVA RODITELJA ZA DJECU

Senad Agić

U ime Allaha, Milostivoga, Samilosnoga.

Sva hvala i zahvala pripada Allahu, salavat i selam na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, i plemenite ashabe.

O Allahu, oprosti mi grijehe moje,  priznajem Ti svoje greške. Znam da je odgajanje djece težak zadatak, zato se ponizno okrećem Tebi i tražim pomoć. Podari mi znanja, mudrosti i sabura.
O Allahu, djecu si mi u emanet ostavio da ih čuvam i odgajam onako kako si Ti zadovoljan. Pomozi mi da tu zadaću obavim na najbolji način.
Pomozi mi gdje mi je pomoć potrebna, popravi moje stanje, opskrbi me mudrošću i saburom, očisti moj nijjet tako da sva moja djela budu samo u Tvoje Ime.
O Allahu, pomozi mi da budem dobar uzor svojoj djeci, da im budem uzor u vjeri i dunjaluku; učini da ja i moji potomci budemo dobri vjernici, da obavljamo namaz, učimo Kur’an, postimo, dajemo zekat, i pomažemo siromašne i bolesne.
O Allahu, Ti znaš šta je potrebno mojoj djeci. Pomozi nas da činimo dove za njih i zaštiti ih od svakog zla. O Allahu, sačuvaj njihova tijela, srca, umove i osjećaje od svakog zla i štete.
O Allahu, molim Te da mi djecu zaštitiš od nesreća, povreda, teških bolesti, i svakog drugog oblika štete.
O Allahu, molim Te da mojoj djeci podariš dobro društvo – vršnjake koji će im pomoći da Tebe vole, Tebe obožavaju i da se Tebi pokoravaju.
O Allahu, podari mojoj djeci uputu i srca koja vole da Te spominju. Udalji ih od oholosti, ponosa, licemjerstva, pohlepe, škrtosti i činjenja grijeha.
O Allahu, podari mojoj djeci sposobnost da donose dobre odluke i neka ih uvijek privlače samo dobre i hajirli stvari.
O Allahu, molim Te da moja djeca nikad ne skrenu s Pravog puta, i da im podariš lijepu budućnost.
O Allahu, zaštiti moju djecu od zlih jezika i pogleda, od zla šejtana i džinna.
O Allahu, uputi moju djecu da obavljaju namaz i da budu pokorni Tebi, da slijede praksu Poslanika, a.s., i da svoje roditelje štuju sve do smrti.
O Allahu, molim te da mi uputiš djecu da vole, poštuju, cijene i lijepo se ophode prema drugim ljudima i među sobom.
O Allahu, molim te da sa svojom djecom proživim lijepe trenutke dok god živimo na ovom svijetu i da nas ponovo spojiš zajedno u vrtovima Dženneta. Amin.